USLOVI KORIŠĆENJA SMS CHAT SERVISA

Servis je namenjen isključivo punoletnim korisnicima!

Korišćenjem servisa korisnik potvrđuje da ima najmanje 18 godina, da je pročitao i razumeo uslove korišćenja i da ih u potpunosti i neuslovljeno prihvata.

Usluge koje pruža kuckanje.rs mogu se pružiti isključivo putem kratkog (četvorocifrenog ) broja namenjenog za SMS komunikaciju i Keyword-a reči koju korisnici ukucavaju i šalju sms-om na kratki broj.

Cene usluge jasno su navedene i istaknute pored svakog kratkog broja , kao i način prekidanja korišćenja usluge, odnosno slanjem poruke sadržaja „STOP“ Cena svake poruke koju korisnik pošalje na broj 4405 je:
– 63,60 din MTS, 63,60 din Telenor, 63,48 din VIP, 63,48 din Globaltel (sa PDV-om i cenom osnovne poruke)

Poruke koje korisnici primaju se ne naplaćuju. Ne postoje nikakvi dodatni troškovi, plaćaju se samo poslate poruke. Korisnik će biti obavešten, bez naplate obaveštenja, o svakom većem iznosu od 2.000 dinara, potrošenom za slanje SMS poruke.

Ovaj servis je isključivo zabavnog karaktera i svi podaci objavljeni na sajtu:
• fotografije na profilima,
• opisi na profilima,
• ostali lični podaci,
kao i podaci dobijeni prilikom dopisivanja sa animatorima ne moraju biti tačni, već se koriste isključivo u cilju animacije korisnika.

Sa korisnicima SMS chata se dopisuju operateri koji nisu obavezni da otkrivaju svoje lične podatke, ne smeju pristati na ostvarivanje ličnih kontakata i mogu da koriste više različitih nadimaka u okviru SMS chata.

Korisnici servisa se obavezuju da će poštovati pravila korišćenja servisa po kojima se zabranjuje:
• Svako kršenje autorskih prava ili bilo kojih prava definisanih Zakonom,
• Svako širenje informacija i poruka koji krše bilo koje zakonske odredbe,
• Pokušaji uznemiravanja ili vređanja putem SMS chata,
• Javno publikovanje pristiglih SMS poruka,
• Svako pokušaj širenja rasne i verske netrpeljivosti.
Korisnici, kao i operateri, ni u kom slučaju nisu obavezni dati svoje lične podatke ili se tačno predstaviti.

Korisnici nisu obavezni odgovarati na SMS poruke pristigle tokom komunikacije, kao ni na poruke koje povremeno dobijaju od animatora.

Pružalac usluge i njegovi partneri nisu odgovorni za moguće greške nastale u sistemu ili na strani mobilnih operatera, kao i za sve tehničke probleme nastale korišćenjem servisa. Zahtevi pružaocu usluga za naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem ponuđenih informacija odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključeni, ukoliko autor nije učinio dokazivo namernu ili grubo nemarnu grešku.
Slanjem poruke na kratki broj 4405 korisnik prihvata ove uslove korišćenja te svesno koristi ove usluge.

U slučaju da korisnik želi da se odjavi sa SMS chat servisa, potrebno je da pošalje SMS poruku “STOP” na 4405! Cena odjavne poruke je po ceni osnovnog sms-a.

Pružalac usluge zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja.

Pružalac usluge je OneClick Solutions d.o.o. Adresa: Sime igumanova 2-4 PIB: 107479270 Matični broj:
20811161 Delatnost: 6201 Kontakt telefon: +381 11 2073710 Kontakt email: support@kuckanje.rs